"Ubahlah diri kita. Dari keadaan kita sekarang kepada keadaan yang kita inginkan. Dari seorang yang biasa-biasa sahaja, kepada seorang yang luar biasa. Dari seorang yang takut kepada kejayaan, kepada seorang yang sentiasa mencuba pelbagai kaedah untuk berjaya, lebih berjaya dan terus berjaya."