10 Hadiah Allah Di Dunia...

Kehidupan orang-orang yang bertaqwa sangat indah dan penuh keberuntungan. Di dunia lagi Allah telah menjanjikan berbagai "habuan". Antaranya :-

1. Sentiasa mendapat petunjuk
2. Diberi penyelesaian daripada masalah
3. Dipermudahkan segala urusan
4. Mendapat rezeki dari sumber yang tidak terduga
5. Dikasihi Allah (dengan itu turut dikasihi malaikat dan manusia)
6. Mendapat keberkatan dari langit dan bumi
7. Mendapat keselamatan, petolongan dan perlindungan daripada Allah
8. Mendapat kemenangan
9. Terpelihara dari tipu daya musuh
10. Diberikan 'furqan' (petunjuk untuk membezakan yang benar dan yang salah)

Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa.